Noviteitenkeuring

vernieuwing sortiment zichtbaar maken

Professionals in het groen zijn altijd op zoek naar vernieuwing in het sortiment. Plantarium en de beurzen van GROEN-Direkt zijn de gelegenheden bij uitstek om noviteiten te presenteren. Bij Plantarium is de keuring van de noviteiten in handen van de onafhankelijke keuringscommissie van de KVBC (Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen), bij GROEN-Direkt kunnen de bezoekers op hun favoriete plant stemmen. Twee manieren om noviteiten in de spotlight te zetten.

Topper van Plantarium

De eerste noviteitenkeuring op Plantarium was in 1990. Sinds die tijd neemt de KVBC het keuren van de noviteiten voor haar rekening. Per gewasgroep wordt een commissie van deskundigen samengesteld die de inzendingen beoordelen op eigenschappen en sierwaarde van de plant en de potentie in de markt. De plant met het hoogste puntenaantal wordt uitgeroepen tot Beste Noviteit Plantarium. De noviteitenkeuring is een topper van Plantarium en trekt veel belangstelling van de internationale vakbezoeker én vakpers. Daarom worden de inzendingen op een prominente plek op de beursvloer gepresenteerd.

Inzendingen

Diverse (internationale) media hebben al aandacht besteed aan de inzendingen die voor noviteitenkeuring op Plantarium 2018 zijn aangemeld. Een actueel overzicht van de noviteiten staat op de website van Plantarium.

GROEN-Direkt: stem van vakpubliek telt

Op de Najaarsbeurs van GROEN-Direkt wordt een selectie nieuwigheden van het najaar gepresenteerd. Dit biedt een duidelijke meerwaarde ten opzichte van het bestaande aanbod, zeker ook omdat de nieuwigheden direct in te kopen zijn. Tevens kan het vakpubliek stemmen op haar favoriet. Na drie dagen is de winnaar bekend, die kan dus rekenen op belangstelling van de sector. En wellicht zelfs op meer. De winnaar uit 2017, Hibiscus syriacus ‘Rose Moon’ van De Jong Plant uit Boskoop, werd een maand later ook winnaar van de Four Oaks Trade Show Awards. Benieuwd naar onze nieuwigheden? Bezoek de beurs en laat uw stem gelden! Klik hier voor het overzicht van de reeds bekende nieuwigheden.

Belang vernieuwing sortiment

Naast sierwaarde, zoals nieuwe bloemkleur, langere bloei, bladkleur, groeivorm, zijn verbeteringen op het vlak van plantgezondheid en vermeerdering voor de kwekers erg belangrijk. Daarnaast kun je je met een goed pakket aan noviteiten onderscheiden van de rest. Door aandacht te vragen voor noviteiten, door zowel een onafhankelijke keuringscommissie als bezoekers hun stem te laten uitbrengen, wordt de aanvoer van noviteiten gestimuleerd.

Judging novelties

highlighting new items in the selection

Green professionals are always on the lookout for innovative ways of reenergising and renewing their selection. The Plantarium and GROEN-Direkt trade fairs provide the prime opportunities to launch novelties. At Plantarium assessing and judging novelties is in the hands of the KVBC, the independent professional jury. Visitors are able vote for their favourite plant during the GROEN-Direkt trade fairs. Two ways to highlight novelties.

The Plantarium Best Novelty award

The first assessment and judging of novelties at Plantarium took place in 1990. The independent KVBC has been responsible for this process ever since. A committee of experts is brought together per plant group to assess the various submissions on their overall qualities and decorative value, as well as their market potential. The plant with the highest score is awarded the title of Plantarium Best Novelty. Assessing the novelties is one of Plantarium’s most anticipated highlights, garnering a great deal of interest from both international professional trade visitors and the specialist media. To satisfy the intense level of curiosity, submissions always occupy a prominent position on the trade fair floor.

Submissions

Various entries for the 2018 Plantarium novelties assessment have already been featured across diverse (international) media. You will find an up-to-date overview of the full range of novelties on the Plantarium website.

GROEN-Direkt: the professional trade’s verdict

A selection of autumn novelties will be presented at the GROEN-Direkt Autumn Fair. These plants present clear added value to the existing plants on offer and are particularly attractive because they are immediately available for purchase. Expert visitors also have the opportunity to vote for their favourite. The winner is announced on the third day, with the lucky grower guaranteed major interest from the sector. And perhaps even more than that. For example, the 2017 winner – the ‘Rose Moon’ Hibiscus Syriacus by De Jong Plant of Boskoop – also walked away with a prize at the Four Oaks Trade Show Awards just one month later. Would you like to peruse the novelties? Visit the trade fair and make your vote count! Click here for an overview of the novelties already submitted.

Why innovation is vital

As well as decorative value, such as new colours in flowers, longer periods of bloom, the colour of leaves and the growth form, improvements regarding plant health and propagation are also significant issues for growers. An excellent package of novelties will also clearly distinguish you from the competition. The supply of novelties is positively stimulated by the attention it attracts, inspired by involving an independent professional jury and through encouraging visitors to vote for their favourites.

Meer informatie/Need more information?

Bezoek de websites van/Please visit the websites of Plantarium & GROEN-Direkt