Groene entree

Totaalpakket van boomkwekerijaanbod

GROEN-Direkt en Plantarium vinden dit jaar plaats onder één dak. Van 22 t/m 24 augustus bieden de beurzen een groene entree tot het grootste internationale tuinplantenevenement van het jaar. Bezoekers krijgen een totaalpakket van boomkwekerij-aanbod voorgeschoteld. Maar beide beurzen hebben nog meer te bieden.

Groene entree

Bezoekers worden bij de entree al verrast. Met de aanleg van een duurzame tuin wordt de aandacht gevestigd op klimaatadaptatie en het belang van het vergroten van de biodiversiteit. Ook is er aandacht voor Operatie Steenbreek, de publiekscampagne die bewoners enthousiasmeert om in plaats van steen meer groen in de tuin aan te leggen. De hoveniersbedrijven Willemstein Hoveniers uit Waddinxveen en Leuverink Tuinen uit Alphen aan den Rijn geven de entree samen met hoofdarrangeur Dick Baelde uit Hazerswoude vorm.

Growing Together

Met het thema ‘Growing Together’ laat Plantarium zien dat alle schakels in de keten van groot belang zijn en dat een goede samenwerking tussen kweker, handelaar en eindafnemer een must is. De najaarsbeurs van GROEN-Direkt biedt een uniek herfst- en nazomerassortiment van tuinplanten, presentatie van 25 concepten, het Product Promotie Plein en de start van de voorverkoop van kerstbomen.

De beide beurzen bieden entree tot 500 kwekers, 200 handelsbedrijven en 50 toeleveranciers. Naast direct beschikbaar product (zo’n 6.000 monsterpartijen), presenteren bedrijven zich en worden zo’n 100 noviteiten getoond. Beide beurzen vormen tevens een entree tot een bezoek aan de Greenport Boskoop. Plan een dag extra en bezoek bedrijven in de regio.

Praktisch

 • Plantarium en GROEN-Direkt, 22 t/m 24 augustus 2018.
 • Locatie: Denemarkenlaan 11, Hazerswoude-Dorp.
 • Gratis parkeren op het Greenpark Boskoop (Denemarkenlaan 9).
 • Gratis entree door gebruik te maken van de verstrekte relatiekaart en/of door digitale voorregistratie.
 • Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur.

Green entrance

Full range of nursery products

This year, GROEN-Direkt and Plantarium will take place under the one roof. From 22 to 24 August, both trade fairs will be offering total access to the largest international garden plant event of the year when visitors will be presented with a complete range of nursery products. But both trade fairs have even more to offer.

Green entrance

Visitors will be surprised as soon as they go in. The construction of a sustainable garden draws attention to climate change and the importance of increasing biodiversity. Attention has also been paid to Operation Steenbreek, the campaign that encourages inhabitants to opt for more plants in their gardens instead of concreting or paving them over. Landscaping companies Willemstein Hoveniers from Waddinxveen and Leuverink Tuinen from Alphen aan den Rijn will construct the entrance, along with head florist Dick Baelde from Hazerswoude.

Growing Together

Plantarium’s theme ‘Growing Together’ demonstrates the importance of all links in the chain and the fact that good cooperation between grower, trader and final customer is vital. GROEN-Direkt’s autumn trade fair offers a unique range of garden plants for late summer and autumn, a presentation of 25 concepts, the Product Promotion Plaza and the start of the Christmas tree presale.

Up to 500 growers, 200 trade companies and 50 suppliers will be present at both fair trades. As well as products that are directly available (about 6,000 sample sets), companies will present themselves and about 100 innovations will be shown. Both trade fairs also offer you the opportunity to visit the Greenport Boskoop. Add an extra day to your stay and visit regional companies.

Practical information

 • Plantarium and GROEN-Direkt, 22 to 24 August 2018.
 • Location: Denemarkenlaan 9, Hazerswoude-Dorp.
 • Easily accessible by public transport and shuttle service from Boskoop station.
 • Free parking at the Greenpark Boskoop.
 • Free entry to the fair if you have received a promotional ticket or by using our digital pre-registration.
 • Opening hours from 8 am to 6 pm, Friday to 4 pm.

Meer informatie/Need more information?

Bezoek de websites van/Please visit the websites of Plantarium & GROEN-Direkt